Pro rozsáhlejší sdělení a pravidelné informace je výhodné použít značkových periodik. Využijte rozsáhlých zkušeností s redakční a stylistickou prací, tvrobou public relations materiálů a článků, reportážní fotografií a grafickou i předtiskovou přípravou časopisů a periodických tiskovin. Můžete svým zákazníkům poskytnout ucelené a komplexní informace o dění ve vaší společnosti, o veškerých novinkách, postupech či úskalích jednotlivých řešení jejich problémů. Zákazník se sám pak aktivně dotazuje na nejvhodnější řešení, která by jinak ani neznal.